Atrox Group AB är ett väletablerat byggnadsföretag som startade 2008 med bas i Stockholm men arbetar även rikstäckande och vi utför alla typer av byggnationer med allt från renovering till nybyggnationer, försäkringsarbeten, tillbyggnader och servicearbeten.

Vi är i dag 35 anställda i företaget allt från snickare till elektriker och administration, ekonomi samt projektledning. Anställda som i dag arbetar för företaget har tidigare varit anställda på bl a Wallenstam, Cramo, JM, Veidekke, Sveab mm.

Atrox Group AB har den senaste åren arbetat med stora projekt inom Stockholms citykärna med projekten Citybanan, Urban Escape, Sergelhuset, Kulturhuset där vi är underentreprenörer till JM, Skanska, Cramo, Ramirent, Zengun, NCC, Sallén Elektriska.

Vi var även med och byggde nya hamnen i Norvik där vårt fokus låg på anläggningsarbete främst med Q-Max system.

Atrox Group AB arbetar kontinuerligt med utbildningar för våra anställda med mål att säkerställa kvalitet och att en god arbetsmiljö upprätthålls. Detta för att vi skall erbjuda ett gott resultat och en trygg arbetsplats. Vi arbetar enligt riktlinjerna i AB04, ABT06, AB-U07 och ABT-U07, ISO 9001 och ISO 14001 med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vår vision

Att vara Stockholms läns ledande entreprenörsbolag inom El, Bygg och Anläggning.

Vår affärside

Vi ska vara verksamma på samtliga områden inom El, Bygg och Anläggning.
Allt i syfte för att på bästa sätt tillgodose kundens helhetsbehov, ha goda kundrelationer och nöjda medarbetare.

Våra projekt

Sergelgatan

Sergelgatan i Stockholm var Sveriges första riktiga gågata när den invigdes 1959. Men idag har den hamnat lite i skymundan, trots sitt centrala läge. Med nya butiker, restauranger och attraktiva kontor är målet att Sergelgatan ska återta sin position som Stockholms populäraste gågata. Därför skapas nu 25 000 kvadratmeter butiksytor och nya gångstråk.
För att detta ska kunna bli verklighet krävs ombyggnad och teknisk upprustning av låghusdelarna mellan fyra av höghusen men även renovering av garage, butiker och förråd under mark.
Projektet genomförs i två etapper och ska stå klart i sin helhet 2023.
Atrox Group AB ansvarar för byggström, byggservice.

Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan består av tre fastigheter som ligger inramade mellan Tallgatan, Prästgårdsgatan, Ekensbergsvägen och Sturegatan i centrala Sundbyberg. Här utvecklar nu Vasakronan kontor, handel och garage. Sammanlagt byggs 40 000 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2021. Projektet innebär att gamla huskroppar inom kvarteret rivs och att det totalt blir tre huskroppar när allt står klart, två blir nybyggda och en nyrenoverad.
Atrox Group AB är ansvariga för byggström men arbetar även en del med inbärning.

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten och Avfalls ansvar är att rena avloppsvattnet, skydda vattenmiljön och restaurera stockholmsregionens sjöar.

Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Tolv kommuner får sitt vatten från bolaget och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen.

Gallerian – Urban Escape

År 2016 inleddes en omfattande nygestaltning av Gallerian. Det är en del i projektet Urban Escape Stockholm och förväntas kosta cirka 3,5 miljarder kronor. Projektet innefattar utöver nya butiker till Gallerian även en ombyggnad av fem fastigheter runt Gallerian: Trollhättan 29, 30, 31, 32 och 33.
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad, grundförstärkning och nyproduktion i tolv våningar om totalt 44 000 kvadratmeter.
Den totala ombyggnadsarean är 130 000 kvadratmeter som berör fem hus, fyra gator och två torg. I projektet ingår även två nya hotell med totalt 540 rum, takbar och restaurang med uteservering samt ett bostadshus.

Aga Depån

En ny spårvagnsdepå och trafikledningscentral byggdes vid hållplats AGA på Lidingö. Den nya depån rymmer 30 spårvagnar och används som depå för hela Spårväg City om linje 7 och Lidingöbanan linje 21 länkas ihop. 2015 började depån användas av de sju nya spårvagnar som trafikerar Lidingöbanan.